ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Το γραφείο μας παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτων της παλιάς σας ιδιοκτησίας.

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες ή επιμέρους ανακαινίσεις με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Ανακαινίσεις
  • Αποκατάσταση παλαιών ακινήτων
  • Επισκευές και υποστήριξη
  • Συντήρηση κτηρίων μετά από ανακαινίσεις

Maintenance and Renovation Maintenance and Renovation